2021   2020   2019   2018   2017   2016
 

Výsledky roku 2016

1. Otrokovice
Celková známka:
2,78
 
2. Pardubice
Celková známka:
2,85
 
3. Hradec Králové
Celková známka:
2,87
 
4. Olomouc
Celková známka:
2,90
 
5. Zlín
Celková známka:
3,04
 
6. Jindřichův Hradec
Celková známka:
3,04
 
7. Jihlava
Celková známka:
3,14
 
8. České Budějovice
Celková známka:
3,19
 
9. Ostrava
Celková známka:
3,25
 
10. Břeclav
Celková známka:
3,26
 
11. Nový Jičín
Celková známka:
3,36
 
12. Praha
Celková známka:
3,48
 
13. Brno
Celková známka:
3,58
 
14. Plzeň
Celková známka:
3,70
 
15. Liberec
Celková známka:
3,80
 
16. Ústí nad Labem
Celková známka:
3,83
 

 

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.Sdružení Auto*Mat prosazuje lepší prostředí pro kvalitní život ve městě. Podporujeme veřejnou, pěší a cyklistickou dopravu i rozumné používání aut. Přinášíme inspiraci z evropských metropolí a aktivizujeme lidi k pozitivní proměně ulic a veřejného prostoru. Dohlížíme na politiky a efektivní využití veřejných peněz. Společně s vámi tvoříme město, ve kterém chceme žít.


MISE: Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. značkou Města s dobrou adresou připomíná, že ani doprava a mobilita se neplánuje na zelené louce a izolovaně. Při plánování se vychází z celkové Městské agendy EU, která v principu pokrývá všechny oblasti rozvoje města, jako je např. udržitelné využívání území, či kvalita ovzduší. Misí je naučit se vnímat všechny tyto vzájemné přesahy a vazby, i když je to opravdu velmi složité.

Úkolem je nabídnout pohled na plánování z hlediska životního stylu a lidských potřeb. Dánský architekt Jan Gehl jednou řekl: „Neuvědomili jsme si, že to, jakým způsobem stavíme města, ovlivňuje životní styl a životy lidí.“


Česko na kola je informační web České cyklistické federace, který sdružuje primárně neziskové společnosti, cykloprůmysl, ale také jednotlivé uživatelé kol. Jeho cestou je sdílení nápadů a vizí napříč všemi organizacemi věnujícími se městské cyklistice a cykloturistice na lokální úrovni. Důležitý je každý jedinec, důvod proč jezdí a jeho vlastní příběh, který chce s námi s nadšením sdílet. Abychom dosáhli spokojenosti co největšího počtu cyklonadšenců, je důležité komunikovat také se zástupci měst, vládou a sjednotit legislativní opatření. 


Kentico CMS