2021   2020   2019   2018   2017   2016
 

Výsledky roku 2016

1. Hradec Králové
Celková známka:
2,83
 
2. Olomouc
Celková známka:
2,84
 
3. Pardubice
Celková známka:
2,85
 
4. Otrokovice
Celková známka:
2,86
 
5. Jindřichův Hradec
Celková známka:
2,94
 
6. Ostrava
Celková známka:
3,16
 
7. Jihlava
Celková známka:
3,22
 
8. České Budějovice
Celková známka:
3,23
 
9. Nový Jičín
Celková známka:
3,26
 
10. Břeclav
Celková známka:
3,40
 
11. Praha
Celková známka:
3,49
 
12. Brno
Celková známka:
3,53
 
13. Přerov
Celková známka:
3,72
 
14. Plzeň
Celková známka:
3,75
 
15. Liberec
Celková známka:
3,79
 

 

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.Sdružení Auto*Mat prosazuje lepší prostředí pro kvalitní život ve městě. Podporujeme veřejnou, pěší a cyklistickou dopravu i rozumné používání aut. Přinášíme inspiraci z evropských metropolí a aktivizujeme lidi k pozitivní proměně ulic a veřejného prostoru. Dohlížíme na politiky a efektivní využití veřejných peněz. Společně s vámi tvoříme město, ve kterém chceme žít.


MISE: Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. značkou Města s dobrou adresou připomíná, že ani doprava a mobilita se neplánuje na zelené louce a izolovaně. Při plánování se vychází z celkové Městské agendy EU, která v principu pokrývá všechny oblasti rozvoje města, jako je např. udržitelné využívání území, či kvalita ovzduší. Misí je naučit se vnímat všechny tyto vzájemné přesahy a vazby, i když je to opravdu velmi složité.

Úkolem je nabídnout pohled na plánování z hlediska životního stylu a lidských potřeb. Dánský architekt Jan Gehl jednou řekl: „Neuvědomili jsme si, že to, jakým způsobem stavíme města, ovlivňuje životní styl a životy lidí.“


Česko na kola je informační web České cyklistické federace, který sdružuje primárně neziskové společnosti, cykloprůmysl, ale také jednotlivé uživatelé kol. Jeho cestou je sdílení nápadů a vizí napříč všemi organizacemi věnujícími se městské cyklistice a cykloturistice na lokální úrovni. Důležitý je každý jedinec, důvod proč jezdí a jeho vlastní příběh, který chce s námi s nadšením sdílet. Abychom dosáhli spokojenosti co největšího počtu cyklonadšenců, je důležité komunikovat také se zástupci měst, vládou a sjednotit legislativní opatření. 


Kentico CMS