Co je cykloBAROMETR měst ČR?

Jak se cítí cyklisté v českých městech? Ve kterém městě se cítí nejlépe a ve kterém nejhůře? A jak si města vedla oproti minulému roku? To zjišťuje anketa cykloBAROMETER měst ČR. Využívá metodu podobného průzkumu, který pravidelně probíhá v Německu.

Prostřednictvím on-line dotazníku oslovila Nadace Partnerství ve spolupráci se spolkem AutoMat účastníky kampaně Do práce na kole.

Celkem se v roce 2021 do hlasování zapojilo 471 respondentů, kteří odpovídali na 29 otázek.  Hodnotit mohli na stupnici od jedné do šesti. Čím nižší celkový průměr, tím lepší výsledek. Města s méně než 15 respondenty nebyla do finálního pořadí zahrnuta. 

Nejlepší hodnocení od samotných cyklistů v roce 2021 získaly Otrokovice, Zlín, Pardubice a České Budějovice. Naopak nejhorší hodnocení od cyklistů si odnáší Praha, Plzeň a Brno. 

 

Cykloměsto roku 2021

Výsledky cykloBAROMETRU se městům společně s výsledky dalších kritérií započítaly do celkového hodnocení soutěže Cykloměsto roku. Tuto soutěž, pořádanou v rámci kampaně Do práce na kole, v roce 2021 vyhrály Otrokovice.

Hlavní cenou pro vítězné Cykloměsto roku 2021 - Otrokovice - je sčítač sčítač cyklistů od Partnerství, o. p. s. a stanice na opravu kol Scandic od firmy Cyklohub

Výsledky cykloBAROMETRU 2021

Pořadí měst podle celkové známky (čím nižší známka, tím lepší):

2,26
 
 
2,40
 
 
2,56
 
 
2,60
 
 
2,74
 
 
JS chart by amCharts 

Na cykloBAROMETRU se podílí

 

cykloBAROMETR měst ČR 2021

pořadí měst podle celkové známky (čím nižší známka, tím lepší):

1. Otrokovice
Celková známka:
2,26
 
2. Zlín
Celková známka:
2,40
 
3. Pardubice
Celková známka:
2,56
 
4. České Budějovice
Celková známka:
2,60
 
5. Ostrava
Celková známka:
2,74
 
6. Olomouc
Celková známka:
2,86
 
7. Praha
Celková známka:
3,32
 
8. Plzeň
Celková známka:
3,47
 
9. Brno
Celková známka:
3,58
 
 

Otrokovice

Pořadí: 1.

Celková známka

2,26

0,51

 (2019)
 

Počet respondentů

22

Stav cyklodopravy

2,10

 

Bezpečnost cyklistů

2,31

 

Komfort na cyklostezkách

2,31

 

Stav infrastruktury

2,33

 
 

Zlín

Pořadí: 2.

Celková známka

2,40

0,40

 (2019)
 

Počet respondentů

18

Stav cyklodopravy

2,15

 

Bezpečnost cyklistů

2,75

 

Komfort na cyklostezkách

2,60

 

Stav infrastruktury

2,10

 
 

Pardubice

Pořadí: 3.

Celková známka

2,56

0,05

 (2019)
 

Počet respondentů

28

Stav cyklodopravy

2,23

 

Bezpečnost cyklistů

2,85

 

Komfort na cyklostezkách

3,02

 

Stav infrastruktury

2,17

 
 

České Budějovice

Pořadí: 4.

Celková známka

2,60

0,46

 (2019)
 

Počet respondentů

19

Stav cyklodopravy

2,45

 

Bezpečnost cyklistů

2,93

 

Komfort na cyklostezkách

2,84

 

Stav infrastruktury

2,17

 
 

Ostrava

Pořadí: 5.

Celková známka

2,74

0,00

 (2019)
 

Počet respondentů

21

Stav cyklodopravy

2,65

 

Bezpečnost cyklistů

3,14

 

Komfort na cyklostezkách

2,89

 

Stav infrastruktury

2,27

 
 

Olomouc

Pořadí: 6.

Celková známka

2,86

0,20

 (2019)
 

Počet respondentů

26

Stav cyklodopravy

2,60

 

Bezpečnost cyklistů

2,96

 

Komfort na cyklostezkách

3,40

 

Stav infrastruktury

2,48

 
 

Praha

Pořadí: 7.

Celková známka

3,32

0,02

 (2019)
 

Počet respondentů

84

Stav cyklodopravy

3,17

 

Bezpečnost cyklistů

3,71

 

Komfort na cyklostezkách

3,58

 

Stav infrastruktury

2,81

 
 

Plzeň

Pořadí: 8.

Celková známka

3,47

-0,04

 (2019)
 

Počet respondentů

22

Stav cyklodopravy

3,37

 

Bezpečnost cyklistů

3,65

 

Komfort na cyklostezkách

3,95

 

Stav infrastruktury

2,92

 
 

Brno

Pořadí: 9.

Celková známka

3,58

-0,01

 (2019)
 

Počet respondentů

86

Stav cyklodopravy

3,79

 

Bezpečnost cyklistů

3,85

 

Komfort na cyklostezkách

3,41

 

Stav infrastruktury

3,25

 
 
 
 

 

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.Sdružení Auto*Mat prosazuje lepší prostředí pro kvalitní život ve městě. Podporujeme veřejnou, pěší a cyklistickou dopravu i rozumné používání aut. Přinášíme inspiraci z evropských metropolí a aktivizujeme lidi k pozitivní proměně ulic a veřejného prostoru. Dohlížíme na politiky a efektivní využití veřejných peněz. Společně s vámi tvoříme město, ve kterém chceme žít.


MISE: Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. značkou Města s dobrou adresou připomíná, že ani doprava a mobilita se neplánuje na zelené louce a izolovaně. Při plánování se vychází z celkové Městské agendy EU, která v principu pokrývá všechny oblasti rozvoje města, jako je např. udržitelné využívání území, či kvalita ovzduší. Misí je naučit se vnímat všechny tyto vzájemné přesahy a vazby, i když je to opravdu velmi složité.

Úkolem je nabídnout pohled na plánování z hlediska životního stylu a lidských potřeb. Dánský architekt Jan Gehl jednou řekl: „Neuvědomili jsme si, že to, jakým způsobem stavíme města, ovlivňuje životní styl a životy lidí.“


Česko na kola je informační web České cyklistické federace, který sdružuje primárně neziskové společnosti, cykloprůmysl, ale také jednotlivé uživatelé kol. Jeho cestou je sdílení nápadů a vizí napříč všemi organizacemi věnujícími se městské cyklistice a cykloturistice na lokální úrovni. Důležitý je každý jedinec, důvod proč jezdí a jeho vlastní příběh, který chce s námi s nadšením sdílet. Abychom dosáhli spokojenosti co největšího počtu cyklonadšenců, je důležité komunikovat také se zástupci měst, vládou a sjednotit legislativní opatření. 


Kentico CMS