Co je cykloBAROMETR měst ČR?

Jak se cítí cyklisté v českých městech? Ve kterém městě se cítí nejlépe a ve kterém nejhůře? A jak si města vedla oproti minulému roku? To zjišťuje anketa cykloBAROMETER měst ČR. Využívá metodu podobného průzkumu, který pravidelně probíhá v Německu.

Prostřednictvím on-line dotazníku oslovila Nadace Partnerství ve spolupráci se spolkem AutoMat účastníky kampaně Do práce na kole. Celkem se v roce 2020 do hlasování zapojilo 1 307 respondentů, kteří odpovídali na 29 otázek. Hodnotit mohli na stupnici od jedné do šesti. Čím nižší celkový průměr, tím lepší výsledek. Města s méně než 25 respondenty nebyla do finálního pořadí zahrnuta. 

Nejlepší hodnocení od samotných cyklistů v roce 2020 získaly Pardubice, Ostrava a Otrokovice. Naopak nejhorší hodnocení od cyklistů si odnáší Plzeň, Brno a Ústí nad Labem. 

 

Cykloměsto roku 2020

Výsledky cykloBAROMETRU se městům společně s výsledky dalších kritérií započítaly do celkového hodnocení soutěže Cykloměsto roku. Tuto soutěž, pořádanou v rámci kampaně Do práce na kole, v roce 2020 vyhrály Otrokovice.

Hlavní cenou pro vítězné Cykloměsto roku 2020 - Otrokovice - je sčítač sčítač cyklistů od Partnerství, o. p. s. a stanice na opravu kol Scandic od firmy Cyklohub

Výsledky cykloBAROMETRU 2020

Pořadí měst podle celkové známky (čím nižší známka, tím lepší):

2,62
 
 
2,74
 
 
2,78
 
 
2,79
 
 
2,80
 
 
JS chart by amCharts 

Na cykloBAROMETRU se podílí

 

cykloBAROMETR měst ČR 2020

pořadí měst podle celkové známky (čím nižší známka, tím lepší):

1. Pardubice
Celková známka:
2,62
 
2. Ostrava
Celková známka:
2,74
 
3. Otrokovice
Celková známka:
2,78
 
4. Valašské Meziříčí
Celková známka:
2,79
 
5. Zlín
Celková známka:
2,80
 
6. Jihlava
Celková známka:
2,87
 
7. Hradec Králové
Celková známka:
2,96
 
8. Olomouc
Celková známka:
3,06
 
9. České Budějovice
Celková známka:
3,06
 
10. Praha
Celková známka:
3,34
 
11. Plzeň
Celková známka:
3,43
 
12. Brno
Celková známka:
3,57
 
13. Ústí nad Labem
Celková známka:
3,84
 
 

Pardubice

Pořadí: 1.

Celková známka

2,62

0,23

 (2019)
 

Počet respondentů

57

Stav cyklodopravy

2,36

 

Bezpečnost cyklistů

2,73

 

Komfort na cyklostezkách

3,18

 

Stav infrastruktury

2,19

 
 

Ostrava

Pořadí: 2.

Celková známka

2,74

0,14

 (2019)
 

Počet respondentů

75

Stav cyklodopravy

2,72

 

Bezpečnost cyklistů

2,95

 

Komfort na cyklostezkách

2,96

 

Stav infrastruktury

2,34

 
 

Otrokovice

Pořadí: 3.

Celková známka

2,78

-0,07

 (2019)
 

Počet respondentů

40

Stav cyklodopravy

2,67

 

Bezpečnost cyklistů

2,65

 

Komfort na cyklostezkách

2,82

 

Stav infrastruktury

2,98

 
 

Valašské Meziříčí

Pořadí: 4.

Celková známka

2,79

0,00

 (2019)
 

Počet respondentů

26

Stav cyklodopravy

2,63

 

Bezpečnost cyklistů

2,90

 

Komfort na cyklostezkách

2,91

 

Stav infrastruktury

2,72

 
 

Zlín

Pořadí: 5.

Celková známka

2,80

0,02

 (2019)
 

Počet respondentů

42

Stav cyklodopravy

2,57

 

Bezpečnost cyklistů

3,01

 

Komfort na cyklostezkách

2,60

 

Stav infrastruktury

3,01

 
 

Jihlava

Pořadí: 6.

Celková známka

2,87

0,17

 (2019)
 

Počet respondentů

44

Stav cyklodopravy

2,64

 

Bezpečnost cyklistů

2,57

 

Komfort na cyklostezkách

3,36

 

Stav infrastruktury

2,89

 
 

Hradec Králové

Pořadí: 7.

Celková známka

2,96

-0,10

 (2019)
 

Počet respondentů

47

Stav cyklodopravy

2,73

 

Bezpečnost cyklistů

3,17

 

Komfort na cyklostezkách

3,31

 

Stav infrastruktury

2,62

 
 

Olomouc

Pořadí: 8.

Celková známka

3,06

-0,05

 (2019)
 

Počet respondentů

60

Stav cyklodopravy

2,89

 

Bezpečnost cyklistů

3,15

 

Komfort na cyklostezkách

3,66

 

Stav infrastruktury

2,53

 
 

České Budějovice

Pořadí: 9.

Celková známka

3,06

0,06

 (2019)
 

Počet respondentů

39

Stav cyklodopravy

2,89

 

Bezpečnost cyklistů

3,32

 

Komfort na cyklostezkách

3,59

 

Stav infrastruktury

2,43

 
 

Praha

Pořadí: 10.

Celková známka

3,34

0,10

 (2019)
 

Počet respondentů

284

Stav cyklodopravy

3,27

 

Bezpečnost cyklistů

3,70

 

Komfort na cyklostezkách

3,55

 

Stav infrastruktury

2,84

 
 

Plzeň

Pořadí: 11.

Celková známka

3,43

0,12

 (2019)
 

Počet respondentů

67

Stav cyklodopravy

3,30

 

Bezpečnost cyklistů

3,56

 

Komfort na cyklostezkách

3,82

 

Stav infrastruktury

3,04

 
 

Brno

Pořadí: 12.

Celková známka

3,57

0,04

 (2019)
 

Počet respondentů

216

Stav cyklodopravy

3,80

 

Bezpečnost cyklistů

3,72

 

Komfort na cyklostezkách

3,44

 

Stav infrastruktury

3,30

 
 

Ústí nad Labem

Pořadí: 13.

Celková známka

3,84

0,00

 (2019)
 

Počet respondentů

25

Stav cyklodopravy

3,75

 

Bezpečnost cyklistů

3,82

 

Komfort na cyklostezkách

3,99

 

Stav infrastruktury

3,81

 
 
 
 

 

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.Sdružení Auto*Mat prosazuje lepší prostředí pro kvalitní život ve městě. Podporujeme veřejnou, pěší a cyklistickou dopravu i rozumné používání aut. Přinášíme inspiraci z evropských metropolí a aktivizujeme lidi k pozitivní proměně ulic a veřejného prostoru. Dohlížíme na politiky a efektivní využití veřejných peněz. Společně s vámi tvoříme město, ve kterém chceme žít.


MISE: Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. značkou Města s dobrou adresou připomíná, že ani doprava a mobilita se neplánuje na zelené louce a izolovaně. Při plánování se vychází z celkové Městské agendy EU, která v principu pokrývá všechny oblasti rozvoje města, jako je např. udržitelné využívání území, či kvalita ovzduší. Misí je naučit se vnímat všechny tyto vzájemné přesahy a vazby, i když je to opravdu velmi složité.

Úkolem je nabídnout pohled na plánování z hlediska životního stylu a lidských potřeb. Dánský architekt Jan Gehl jednou řekl: „Neuvědomili jsme si, že to, jakým způsobem stavíme města, ovlivňuje životní styl a životy lidí.“


Česko na kola je informační web České cyklistické federace, který sdružuje primárně neziskové společnosti, cykloprůmysl, ale také jednotlivé uživatelé kol. Jeho cestou je sdílení nápadů a vizí napříč všemi organizacemi věnujícími se městské cyklistice a cykloturistice na lokální úrovni. Důležitý je každý jedinec, důvod proč jezdí a jeho vlastní příběh, který chce s námi s nadšením sdílet. Abychom dosáhli spokojenosti co největšího počtu cyklonadšenců, je důležité komunikovat také se zástupci měst, vládou a sjednotit legislativní opatření. 


Kentico CMS